Montáž bazénu

Snazší než si myslíte ...

Montáž bazénu

Snazší než si myslíte ...

Montáž bazénu

Snazší než si myslíte ...

Zabudování bazénu

Před instalací bazénu rozmyslete vhodnost jeho umístění. Vhodné je slunné místo, pokud možno dále od vzrostlých stromů a keřů, aby se minimalizovala možnost pádu listí a jiných nečistot do bazénu. Bazény se dříve či později zastřešují, myslete tedy i na to, aby Vám zastřešení poté nebránilo ve výhledu z terasy nebo oken do zelené zahrady a aby jej bylo možno odtáhnout za bazén pro jeho odkrytí.

Seznamte se s technickými podmínkami daného typu bazénu pro podrobný popis průběhu montáže, k dispozici je musí mít i stavební firma, která bude pro Vás bazénu zabudovávat. Obecně platí jednoduchý postup, vyhloubit výkop, na dno vyhotovit rovnou betonovou desku. Po usazení bazénu se provádí podezdění schodiště a za současného napouštění zásyp suchým stabilizačním betonem. Výkop pro bazén se dělá jen o něco málo větší než je samotný bazén, ten Vám přivezeme již kompletně osazen a tak se není potřeba ve výkopu kolem něj pohybovat, minimalizuje se tak spotřeba zásypového materiálu. Zkonzultujte vhodnost umístění technologie k bazénu.

Bazény Balarepo jsou standardně ukončeny límcem, finální úprava terénu - dlažba, prkna, dřevo-plast, atd., lze tedy snadno pod ním zakončit.

Zabudování našeho bazénu není náročnou záležitostí, avšak nevhodně provedené stavební práce Vám budou kazit radost. Buďte tedy důslední k dodržování postupů dle technických podmínek.

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS