Magazín Balarepo

Aktuality, novinky, informace...

Co udělat pro křišťálovou vodu

Zveřejněno 12.03.2015

Aby voda ve vašem bazénu byla čirá a nezávadná a odpovídala hygienickým požadavkům je nutné, aby byla filtrována a upravována bazénovou chemií. Následující postupy zajistí vodě ve vašem bazénu nejvyšší kvalitu.

Filtrace:

Voda je nasávána čerpadlem ze dna bazénu jeho výpustí a z povrchu bazénu skimery nebo přepady přes oběhové čerpadlo do filtru, kde se čistí a pak je vytlačována tryskami zpět do bazénu. Vlastní filtr obsahuje pískovou náplň, ve které se zachycují nerozpustné nečistoty obsažené ve vodě. Po určité době filtrování dojde k zanesení písku, takže se stává pro vodu těžko prostupný. Písek je proto nutné proprat. Propírání se provádí tak, že se voda přivádí do filtru v opačném směru než při filtračním procesu. Dochází k zvíření písku a uvolňování nečistot, které písek zachytil.

Filtrační zařízení by mělo být v provozu tak dlouho, aby se celý objem bazénu alespoň 3x celý profiltroval. Přitom je nutné dbát, aby filtr byl osazen dostatečně výkonným čerpadlem. To by mělo umožnit prohnat celý objem bazénu filtrem cca za 3 – 4 hodiny. To znamená, že při objemu bazénu 30 m3 by měl být výkon čerpadla 10 m3 za hodinu. Filtrace bez správného chemického ošetření však sama o sobě nezabezpečí požadované parametry vody. S filtrací úzce souvisí termín flokulace:

Čiření neboli flokulace:

Tento postup zajistí, že i ty nejjemnější částečky nečistot způsobující nepatrný zákal, se shluknou do větších tak, že je zachytí filtr vaší čističky. Výsledkem je pak naprosto jiskrně čirá voda. Základem flokulantů jsou nejčastěji roztoky síranu hlinitého nebo modernější polyaluminiumchloridy. Používání flokulantů výrazně zlepšuje kvalitu a průhlednost vody. Jejich používání však vyžaduje dobrou znalost a kontrolu. Příliš velká dávka nebo příliš častá může způsobit zakalení.

Úprava pH (kyselosti):

Ta je důležitá pro zajištění funkce dezinfekčních prostředků a zásadní měrou ovlivňuje šetrnost vody vůči vaší pokožce. Má vliv i na korozní účinky. Hodnota pH vyjadřuje kyselost či zásaditost vody a označuje se stupnicí 0 – 14. Hodnotu pH 0 – 7 vykazují látky kyselé a pH 7 – 14 látky zásadité. Bazénová voda by měla mít pH 6,5 – 7,6. Voda s touto hodnotou pH je šetrná k vaší pokožce a zajišťuje dostatečnou účinnost dezinfekčních prostředků. Nejčastěji se pH v bazénové vodě upravuje směrem dolů neboť dávkování dezinfekce pH zvyšuje. Na úpravu se tak nejčastěji používají kapaliny s označením pH-. Jsou to většinou silné kyseliny. Úprava pH směrem nahoru není tak častá a většinou se vyskytuje u venkovních bazénů ošetřovaných kyslíkovou chemií nebo u bazénu ošetřovaných plynným chlorem. Používají se proto přípravky s označením pH+. Přitom je pH vody ovlivňováno řadou faktorů a jeho regulace na požadované hodnotě je bez použití automatických regulátorů téměř nemožná.

Dezinfekce vody:

Nejdůležitější část celého procesu úpravy bazénové vody tvoří její dezinfekce. Dezinfekce zajišťuje, aby se ve vodě nemnožily choroboplodné organizmy, jako bakterie, viry, plísně, kvasinky, houby a řasy, na pohled byla jiskrná bez zákalu. Ideální dezinfekční prostředek pro bazénovou vodu musí v sobě zahrnovat jak proces biocidní (likvidace všech mikroorganizmů), tak oxidační (likvidace bílkovinných struktur a zákalů). Další důležitou podmínkou je i vlastnost reziduální (po nadávkování musí ochranná koncentrace vydržet po určitou dobu v celém objemu bazénu). Přesná dávka dezinfekčních činidel zajistí nezávadnost a přitom voda zůstává bez pachů a agresivity vůči vašemu tělu.

zpět