Magazín Balarepo

Aktuality, novinky, informace...

Jak, kdy a proč zazimovat bazén

Zveřejněno 19.11.2015

Koupací sezóna je již za námi a je načase připravit bazén na zimní období, abychom v příštím roce mohli bez starostí zahájit další sezónu.

Jak poznat, kdy je správný čas bazén zazimovat?

Zazimování bazénu není dáno určitým datem, ale správný čas poznáte výhradně dle venkovních teplot.

Zazimovat je vhodné, až průměrné venkovní teploty klesnou pod 12 °C a teplota vody v bazénu klesne pod 10 °C (zastřešený bazén, ve kterém je vždy teplejší voda než v bazénu nezakrytém, budeme zazimovávat o něco později).

Neuspěchejte zazimování bazénu. I když už teploty nejsou zrovna na koupání, neodstavujte technologii (jen případně zkraťte dobu chodu filtračního zařízení - například vyřaďte večerní cyklus).

Pokud budete příliš "rychlí" a odstavíte bazénovou technologii dříve, než bude mít voda v bazénu cca 10 °C, znečistí se vám (vodní řasa apod.). A o to více starostí budete mít příští rok na jaře, až budete bazén uvádět do provozu.

Při teplotách vody okolo 10 °C již nedochází k růstu řas apod., voda je jednoduše příliš chladná, aby v ní bujel život, a proto je odstavení technologie bezpečné.


Kontrola stavu bazénové vody

Usoudili jsme, že je vhodný čas k zazimování bazénu a jdeme na to. Zkontrolujeme správné hodnoty pH bazénové vody 6,8 - 7,5. Obsah chloru by měl být před zazimováním min 0,5mg/l (v sezóně se dle teploty vody má pohybovat v rozmezí 0,3 - 1,0mg/l).

Tyto hodnoty bychom měli kontrolovat a dodržovat celoročně, neměl by tedy být problém je ve vodě skutečně naměřit. Pokud se budou lišit, upravte je ještě před zazimováním.

Dále dbejte na to, aby byl bazén zazimován v čistém stavu, tzn. odstraňte všechny hrubé nečistoty - vodním vysavačem, kartáčem apod.


Nadávkování zazimovacího prostředku

Dle objemu vody v bazénu nadávkujte odpovídající množství zazimovacího prostředku. Používá se preventivně proti růstu řas ve vodě a pomáhá proti jejímu organickému znečištění, pokud dojde ke krátkodobému zvýšení teploty. 

Jestli však bazén zazimujeme brzy, tak nám proti tvorbě řas nepomůže. Stejně tak se nejedná o přípravek proti zamrznutí vody.


Image 1

Zajištění tělesa bazénu

Zkonzultujte se svým dodavatelem bazénu, zda vám doporučí upouštět vodu z bazénu či nikoliv. Máte-li bazén od nás, pak ponechejte plný stav vody, jako máte při koupací sezóně.

Stěny bazénu jsou mírně kónické a dostatečně odolné (stejně tak použité komponenty), zamrznutí vodní hladiny je tedy nepoškodí. Naopak při upuštění bazénu a zároveň vysoké hladině spodní vody by hrozilo jeho "nadzvednutí" nad terén.

U zastřešeného bazénu k promrznutí hladiny téměř nedochází. Jakékoliv vysvitnutí sluníčka ihned prostor pod střechou a tudíž i vodu v bazénu ohřívá.

Důležité je před poškozením mrazem ochránit skimmer, jenž je celoplastový a mohlo by u něj dojít k prasknutí. Do skimmeru je nutné vložit dilatační prostředky, které jej ochrání.

V praxi to může vypadat tak, že vyjmeme sběrný koš na hrubé nečistoty ze zadní části skimmeru a nahradíme jej pěti až sedmi prázdnými, lehce promáčknutými zavíčkovanými 1,5l pet lahvemi. Ty zabezpečíme víkem proti vyplavání.

Do nasávacího otvoru skimmeru (směrem z bazénu) se nám zpravidla vejde jedna až dvě nezmáčknuté pet lahve. Až dojde k promrznutí, bude se mít led kam rozpínat (bude deformovat pet lahve) a skimmer nepoškodí.

Vodní hladinu je nutné na zimu zakrýt a ochránit tak bazén před hrubými nečistotami (listí, prachové částice apod.). U zastřešených bazénů je funkce zakrytí samozřejmě již splněna a nemusíme tak nadále nic řešit. U bazénů nezastřešených zakryjeme bazén vhodnou plachtou.


Zazimování bazénové technologie

Díky mnoha možnostem umístění bazénové technologie (technologická jímka, zahradní domek, garáž, technologická místnost, sklep...) je její zazimování individuální záležitostí. Obecně však platí následující postup.

Před zazimováním filtračního zařízení řádně properte filtrační písek. Šesticestný ventil na filtraci nechejte přizvednutý v mezipoloze na vyznačeném místě.

Pokud je technologie instalovaná v místě, kde dochází k promrznutí, musíte ji zcela odvodnit. K tomu slouží vypouštěcí ventilky, které jsou umístěny na každém čerpadle a na nádobě s filtračním pískem.

Hrozí-li promrznutí potrubí, musí se i odsud voda odsát.

Pokud lze čerpadla a šesticestný ventil zcela odmontovat a odnést do sucha a tepla (například do garáže), doporučujeme pro prodloužení životnosti toto vždy provést.


Zazimování automatických úpravené bazénové vody

Zpravidla se vždy jedná o drahá a choulostivá zařízení. Proto v zásadě platí rada demontovat zařízení (většinou lze snadno provést) a odnést do sucha a tepla.

Sondy se také demontují a ukládají do zazimovacích roztoků (dle návodu výrobce). Elektroda systému slané vody by měla být vždy odvodněna (i v místech, kde nedochází k promrznutí), aby nedocházelo k jejímu zanesení vodním kamenem.


Zazimování technologické jímky

Technologická jímka kompletně zabudovaná v zemi by měla být opatřená v horní polovině venkovní tepelnou izolací o tloušťce 5 cm tak, aby nedocházelo k jejímu promrzání (tepelná izolace se nesmí dávat na ani pod dno jímky!).

Po provedení všech úkonů nutných k zazimování uvnitř instalované technologie, vložte do vstupního otvoru polystyren o tloušťce 5 cm. U takto izolované a zabezpečené jímky nebude docházet k jejímu promrzání ani při venkovních teplotách -16 °C.


Na závěr

Všímejte si svého bazénu i přes zimu. Pokud je pár teplých dní za sebou, zkontrolujte teplotu vody, případně dodávkujte zazimovací přípravek či na pár dní spusťte filtrační zařízení (není-li demontované). Zkontrolujte, zda nemáte v bazénu nevítané návštěvníky - hlodavce apod.

Pokud tento postup dodržíte, ušetříte si mnoho zbytečné práce před novou sezónou.

zpět