Magazín Balarepo

Aktuality, novinky, informace...

Jak vybrat bazén

Zveřejněno 16.02.2016

Pro mnohé možná těžká otázka. Nabídka je široká a často nepřehledná. V tomto článku vám poradíme, na co byste se měli při výběru vlastního zapuštěného bazénu zaměřit.

Tvar, velikost

Začněte trochu "odzadu" a již při prvotním výběru bazénu nezapomeňte myslet na jeho zastřešení. V našich podnebných podmínkách je pro plné užití si koupací sezóny téměř nezbytné. Je také velmi praktické, proto volte jednodušší tvary, které půjde dobře zastřešit. Myslete na zastřešení i při rozhodování se, kam si bazén umístíte.

Pamatujte, že kruhové bazény či různé ledvinky se zastřešují mnohem obtížněji, a tím pádem mnohem dráž než tvary jednodušší, např. obdélníkové.

Za standardní velikost bazénu se považuje rozměr cca 6x3 m s hloubkou okolo 1,4 m - Vaše děti plně uspokojí - budou zde mít dost místa na své vodní aktivity.

Menší bazény se obvykle volí pouze z důvodu prostorového omezení či speciálního užití.

Za velký rodinný bazén je považován rozměr cca 8x4 m s hloubkou okolo 1,5 m - nabídne Vám dostatek prostoru pro vodní radovánky ve více osobách.

Větší bazény už předpokládají značně vyšší náklady na svůj provoz a jsou mezi rodinnými bazény spíše výjimkou.


Z jakého materiálu?

Jedno z velmi důležitých hledisek pro výběr bazénu je materiál, ze kterého je vyroben. Druhů materiálů není zase tolik, jak by se mohlo na první pohled zdát, proto se nebojte blíže se o ně zajímat.

Může být trochu složité vyznat se v množství různých obchodních názvů, pod nimiž se jednotlivé tipy "maskují" (často totiž nesou materiálově stejné typy bazénů různé názvy). Připravili jsme pro Vás základní dělení a popis.

Plastové bazény

U nás patří k jednomu z nejrozšířenějších typů.

Jejich výroba není příliš náročná. Bazény jsou vyráběny svařováním jednotlivých plastových desek.

Jejich předností a lákadlem je zejména nižší pořizovací cena skeletu bazénu, dále pak tvarová a rozměrová variabilita.

Nevýhodami pak jsou vyšší stavební náklady, protože plastový bazén je v podstatě pouze vodotěsnou vložkou do železobetonové vany. Často nemá ukončovací límec (nebo je nevzhledný) a tak je obkládán lemovou dlažbou, což opět zvyšuje náklady.

Bazén je svařen z více kusů, a to jak stěny, dno, tak i schodiště. Na bazénu je tak poměrně hodně svárů, které do budoucna představují rizika ztráty těsnosti bazénu.

Životnost těchto bazénů je také nižší než u ostatních typů, plastové bazény trpí velkými objemovými změnami, kdy se za tepla roztahují a v chladu smršťují. Často je tak můžeme vidět různě pokroucené či jinak deformované.

Problémem je také jejich opravitelnost, kdy po delší době (v řádu pár let) ztrácí své vlastnosti (křehnutí materiálu, vytěkávání změkčovadel) a nové sváry na takovémto podkladu prostě nedrží.

Těmto bazénům bude určitě lépe v interiéru, kde nedochází k teplotním výkyvům jako v exteriéru a jejich životnost zde bude také podstatně delší.

Fóliové bazény

Široká skupina bazénů, u níž najdeme rozdíly jak v různých typech fólie (různé tloušťky a barevné provedení), tak v podkladu, na který je fólie vařena.

K nejlevnějším samozřejmě patří tenké fólie, kdy nosnou kostru tvoří plechová konstrukce.

Kostra bazénu může být také z takzvaných termobloků, které jsou zatepleny a zpravidla opatřeny silnější fólií. Dále pak může být bazén celý betonový a vevnitř vyfóliovaný.

Obecně platí, že levnější fóliové bazény s tenkou fólií jsou náchylné k jejímu protržení, fólie se u nich také často hrne. V jednotlivých záhybech se pak drží nečistoty a opět hrozí riziko protržení.

Kvalitní fóliové bazény se silnou fólií, patří k finančně náročným. Jejich výhodou je opět tvarová a rozměrová variabilita, k jejich nevýhodě patří jistá omezení ve vybavenosti a velká stavební náročnost.

Fólie na bazénu vydrží dle její kvality 5 - 15 let, poté je možno bazén znovu vyfóliovat, avšak nejde o levnou záležitost.

Laminátové bazény

Nazývané také kompozitní, keramické, sklo-laminátové, granitové.

Zde více než jinde platí, že není laminátový bazén jako laminátový bazén. Liší se v provedení povrchových úprav, kdy najdete v nabídkách zajímavé barevné dekory, někde pak pouze jednoodstínové barvy. Dále se liší v tloušťce samotného skeletu, ve výztužných prvcích, v tepelné izolaci atd.

K velkým přednostem těchto bazénů patří jejich monolitická konstrukce - bazény jsou vyrobeny jako jeden kus, nenajdete na nich sváry ani spoje. Dále vysoká životnost, bezproblémová opravitelnost i po řadě let, relativně jednoduchá a méně nákladná stavba. Díky zajímavým dekorům a jednolité konstrukci vypadají velmi líbivě. Zpravidla mají pochozí ukončovací límec - lemová dlažba není potřeba. A dají se doplnit bohatou výbavou.

Jejich nevýhodou jsou předem dané rozměry a tvary, neboť jsou vyráběny na formách, které neumožňují libovolnou variabilitu.

Mozaikové bazény

Tento typ bazénu je finančně náročný a můžeme jej vidět spíše v interiérech hotelů jako součást wellness.

Jedná se o bazén kompletně vyhotovený z betonu.

Může být libovolných tvarů a velikostí a jeho stěny jsou obloženy keramickou mozaikou.

Samotná mozaika má velmi vysokou životnost, problematické jsou však spáry, kde bývá problém s udržením hygieny. Dochází zde k usazování řas a jiných nečistot, rizikem je také jejich postupné drolení.

Nerezové bazény

Velmi finančně náročné bazény, které mají spíše komerční využití. Pro potřeby soukromého koupání jsou v porovnání s ostatními typy spíše výjimkou.

Bazén je na místě svařen z jednotlivých nerezových plechů, které jsou opět vložkou železobetonové vany.

Je zde řada specifik pro údržbu jeho povrchu pro zabránění koroze nerezových plechů.

Realizaci je nutné nechat na odborné firmě.

Image 1

O co se zajímat dál ?

Tepelná izolace

Je důležité informovat se, jak a čím jsou stěny bazénu tepelně izolovány. Kvalitní tepelná izolace Vám zajistí teplejší vodu v bazénu, nižší nároky na případné vytápění a také pocitové teplo při kontaktu se stěnami.

Uslyšíte argumenty, že nejvíce tepla stejně uniká vodní hladinou a tepelná izolace je tak zbytečná. Ale nespokojte se s tím, je sice pravda, že největší únik tepla je vodní hladinou, ale přece není problém ji zakrýt plachtou a tím únik výrazně snížit. Pod zastřešením je vše také jinak a k zásadním únikům nedochází. Tepelná izolace je důležitou součástí bazénu a neměla by být opomíjena.

Technologie na úpravu vody

Nechte si poradit s jejím vhodným umístěním, instalace v technické místnosti, přístavku či garáži je z hlediska dostupnosti ideální. Možností jsou také různé technologické jímky apod. Základem technologie k bazénu je kvalitní písková filtrace. O kartušových filtracích lze uvažovat jen pro opravdu malé bazény.

Kromě pískové filtrace, která Vám zajišťuje mechanické čištění vody, se informujte také o možnostech, jak ničit bakterie, řasy a viry ve vodě se běžně vyskytující. Jedná se o technologie na úpravu bazénové vody jako: systém slané vody, automatické stanice, různé dávkovače, bazénová chemie, UV lampy. Vše by Vám mělo být nabídnuto a podrobně vysvětleno.

Možnosti doplňkové výbavy

Nepodceňujte doplňkovou výbavu a seznamte se s jejími možnostmi. Z počátku se Vám může zdát jako zbytečná, protože opět o něco navyšuje náklady, ale mnohé prvky již nijak zásadně. Jistě ji později oceníte, velmi Vám totiž zpříjemní pobyt ve vodě. Bude Vás ke koupání lákat a pomůže Vám s relaxací.

Informujte se o možnostech perličkové lázně, masážních trysek, osvětlení, protiproudu, pomocných madel i komfortního ovládání jednotlivých prvků.

Ohřev bazénové vody

Určitě si nechejte provést alespoň přípravu pro ohřev vody. Není finančně náročná a umožní Vám do budoucna bez problémů bazén o ohřev doplnit. Příprava spočívá hlavně v potrubních cestách, prostoru u technologie a v elektroinstalaci.

Opět se informujte o možnostech, nejčastěji se používají tepelná čerpadla či tepelné výměníky při napojení na topný systém domu, naopak se ustupuje od solárních ohřevů.

Stavební práce

Náročnost stavebních prací by měla být také jedním z hlavních kritérií Vašeho výběru. Dokážou totiž značně navýšit celkovou cenu za stavbu bazénu. Nedívejte se tedy jen na cenu samotného skeletu bazénu, ale také rovnou počítejte i se stavebními pracemi, které bez problémů mohou cenu bazénu značně převýšit.

Odborná znalost

Váš dodavatel bazénu by měl být opravdovým profesionálem se širokou znalostí dané problematiky. Měl by se k Vám přijet podívat a dokázat Vám na místě poradit s jeho umístěním a výbavou dle Vašich představ.

Realizace zabudovaného bazénu není jednoduše vratným procesem, a tak pokud nebudete mít dobrý dojem z toho, jaké informace dostáváte či se Vám nedostanou odpovědi, raději byste se měli poohlédnout jinde.

zpět