Magazín Balarepo

Aktuality, novinky, informace...

Úprava bazénové vody

Zveřejněno 10.03.2015

Proč je voda v bazénu kalná? Proč páchne? Jak zlikvidovat zelené řasy?

Všechny tyto otázky mají svou odpověď. Abychom se k ní dopracovali, je třeba něco vědět o tom, jaké znečištění v bazénové vodě vzniká a jakými principy lze proti němu bojovat. Představy o tom jsou mezi uživateli bazénů a bohužel často i mezi dodavateli příslušné techniky velmi malé. Pokusme se proto pokud možno přijatelným způsobem, bez používání složitých chemických rovnic a vzorců tyto otázky objasnit.

Začneme tím nejdůležitějším. Co vlastně vodu znečišťuje? Je toho opravdu hodně. Voda jako základní předpoklad života je bohužel díky této vlastnosti ideálním prostředím pro množení se všeho živého. Ve vodě tím pádem bojujeme s bakteriemi, viry, plísněmi, kvasinkami, řasami a houbami. Zní to strašně, ale metody boje jsou dostatečně známé a účinné. Abychom však byli na boj připraveni, musíme se seznámit s jeho základními principy.

Aby voda v bazénu byla nezávadná, bez zápachu a na pohled jiskrná, musí její úprava kromě kvalitní a dostatečně dlouhé filtrace zahrnovat dva základní chemické procesy - dezinfekci a oxidaci. Úkolem dezinfekce je usmrtit všechny nežádoucí složky (bakterie, viry, řasy atd.), oxidace pak likviduje v podstatě spálením jejich zbytky. Dezinfekční prostředek musí mít navíc takzvaný reziduální účinek, to znamená že dezinfekční účinnost musí přetrvávat v bazénové vodě po co nejdelší dobu od nadávkování dezinfekčního činidla. Základní princip boje je tedy pořád stejný - usmrtit (dezinfikovat), spálit (oxidovat) a zamezit dalšímu množení (reziduální dezinfekce).

Na jakost vody v bazénech platí přísná hygienická pravidla daná vyhláškou č. 135/2004Sb. Ta předepisuje následující základní fyzikální požadavky na jakost vody v bazénech:

teplota vody 24°C - 26°C - volný chlor 0,3 – 0,5mg/l
teplota vody do 32°C - volný chlor 0,5 – 0,8mg/l
teplota vody nad 32°C - volný chlor 0,7 - 1,0mg/l
vázaný chlor vždy do 0,3mg/l - zjistíme testerem z rozdílu chloru celkového a volného
pH doporučené 6,8 – 7,5

desinfekční úroveň lze také měřit pomocí Redox potenciálu
> 750mV ± 20 pro pH 6,5 – 7,3
> 770mV ± 20 pro pH 7,3 – 7,6

průhlednost - nerušený pohled na celé dno


zpět